TRADUIR,TRADUCIR,TRANSLATE,TRADUIRE,TRADURRE,ÜBERSETZEN,

EnglishAlemánFrancésEspañolItalianoNetherlandsRusoPortuguésChino SimplificadoJaponés
CoreanoÁrabe

dilluns, 28 de març de 2011

Massa crítica Barcelona en solidaritat contra l'atropellament de Porto Alegre (Brasil).

Cal aplaudir al artista que es va treballar la pancarta

El divendres 25 de Març de 2011 es celebrà a Barcelona la pedalada en solidaritat amb els atropellaments de Massa Crítica succeïts a Porto Alegre (Brasil) el 25 de febrer de 2011.  Ja es va ajuntar una bona massa de penya per tal de passejar, en la pedalada de Barcelona en sincronització amb d'altres Masses crítiques del món. Durant un parell de horetes, amb bones consignes i bon caliu.
Es començà a rodar passades les 21 i finalment es va aturar per decisió popular a la Pl. de Catalunya per fer unes voltes amb la final aixecada de bicicletes, aplaudiments i timbres, molts somriures i cada cop més cares conegudes.  Una pancarta portada darrera durant la marxa per tots aquells que ho van voler, demanant la justícia al carrer, els fets de Porto Alegre no son un accident, varen ser provocats a consciència per una rebequeria d'un conductor. Tots som Porto Alegre, tots coneixem bé el rum-rum d'un motor a 1 m. de la roda i pensant que si no hi haguessin els vehicles pel mig, ja veuriem qui es més inconscient.


Tot passant pel Raval per pillar sopar i a cop de pedal fins a la Pl. de rei per sopar com reis varem conèixer un Indi afincat a Londres, que estava fent una ruta cicloturista i després de intentar-lo ficar en algun forat de la ciutat,  li varem buscar un lloc per a dormir fins al dia següent.
 
Propera Massa crítica Barcelona : Divendres 01 d'abril de 2001 a les 20:30 sota l'Arc de triomf per sortir a les 21:00. 
Compteu un parell de hores, i una estona més per a la xerradeta de després.

Perquè un sap quan comença Massa crítica, però no on acaba ni amb qui.


Masa Crítica Barcelona en solidaridad contra el atropello en Porto Algre (Brasil)

El viernes 25 de Marzo de 2011 se celebró en Barcelona la pedaleada en solidaridad con los atropellos de Masa Crítica sucedidos en Porto Alegre (Brasil) el 25 de febrero de 2011. Ya se juntó una buena Massa de peña para pasear, en la pedaleada de Barcelona en sincronización con otras Masas críticas del mundo. Durante un par de horitas, con buenas consignas y buen rescoldo.

Se empezó a rodar pasadas las 21 y finalmente se paró por decisión popular en la Pl. de Cataluña para hacer unas vueltas con la final levantada de bicicletas, aplausos y timbres, muchas sonrisas y cada vez más caras conocidas. Una pancarta traída detrás durante la marcha por todos aquellos que lo quisieron, pidiendo la justicia en la calle, los hechos de Oporto Alegro no fué un accidente, fueron provocados a conciencia por la pataleta de un conductor. Todos somos Oporto Alegre, todos conocemos bien el rum-rum de un motor a 1 m. de la rueda y pensando que si no hubieran los vehículos por el medio...

Els manòmetres de la benzinera, de pagament ??????

Aquí tenim un nou virus que s'estén per les instal·lacions d'aire de les estacions de servei, el pagament del servei de aire. 
Observa que a la dreta i ha la toma pel manòmetre gratuït.

On la llei diu que han de tenir aire i aigua però no diu si s'ha de pagar o no i per tant la posen de pagament degut a la inexactitud de la llei (Reial decret 1905/1995) n'hi ha d'altres que també parlen dels manòmetres però el que es ben segur es que n'han tenir.

Per altra banda tenim que es obligació el correcte manteniment dels pneumàtics per part del usuari, degut a la seguretat dels vianants, ocupants dels vehicles, o els vehicles en el millor supòsit en cas de col·lisió, amb els pneumàtics desinflats es produeixen moltes reaccions negatives del vehicle (Distància de frenada més llarga, incorrecte funcionament amortidors, direcció i reacció del vehicle  imprevisible, desgast de pneumàtics, deformar les llantes, deformar el xassís).

Uns pneumàtics ben inflats fan consumir menys benzina (Que ens ho expliquin a les bicis, eh?), per tant i donat que son venedors finals de contaminació líquida, crec que se'ls ha d'obligar per que sigui gratuïta per tal de donar un servei social, doncs la seguretat no s'ha de pagar, es obligatòria, per a tothom i si es pot evitar un accident, els diners son una part ínfima dels seus guanys. Fem un exemple:

5 minuts de inflada = 0,50 € / dia (Suposant que un usuari no li passi al de darrera i ho aprofiti).

5 inflades per dia = 2,5 € /dia per 30 dies = 75 € /mes

10 inflades per dia = 5 € /dia per 30 dies = 150 € /mes

20 inflades per dia =10 € /dia per 30 dies = 300 € /mes

Ara només cal comptar quantes inflades tenen les benzineres de pagament per dia, perdó però amb el que factura el propietari d'una benzinera es una misèria, amb tal de donar-nos a tots més seguretat i menys consum de benzina i pneumàtics, que son aquests cèntims? 
No es millor que una topada? 
El pitjor es que encara no hem trobat el forat legal per tal de començar a demanar fulls de reclamacions i canviar aquesta situació. Si algú en te més informació que ho envii que ho publicarem, per tal que ho conegui tothom.

Us deixo uns link bastant complerts:


http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-27427
Es el Boe directament, busqueu al annex, capítol 1, Art. 2.
Aquí diu que els obliga a tenir aire i aigua.

http://www.tesuin.com/menu/areatecnica/areatecnica.htm
Aquí hi ha mota cosa però no he sabut trobar algun forat.
http://www.dgt.es/portal/
A la Dgt no he sabut trobar res més
.

Los manómetros de la gasolinera, ¿De pago?

Aquí tenemos un nuevo virus que se extiende por las instalaciones de aire de las estaciones de servicio, el pago del servicio de aire.

Observa que en la derecha hay la toma para el manómetro gratuito.

Donde la ley dice que tienen que tener aire y agua pero no dice si se tiene que pagar o no y por lo tanto la ponen de pago debido a la inexactitud de la ley (Real decreto 1905/1995) hay otros que también hablan de los manómetros pero el que se bien seguro se que han tener.

Por otro lado tenemos que se obligación el correcto mantenimiento de los neumáticos por parte del usuario, debido a la seguridad de los peatones, ocupantes de los vehículos, o los vehículos en el mejor supuesto en caso de colisión, con los neumáticos deshinchados se producen muchas reacciones negativas del vehículo (Distancia de frenada más larga, incorrecto funcionamiento amortiguadores, dirección y reacción del vehículo imprevisible, desgaste de neumáticos, deformar las llantas, deformar el chasis).

Unos neumáticos muy hinchados hacen consumir menos gasolina (Que nos lo expliquen a las bicis, eh?), por lo tanto y dado que sueño vendedores finales de continuación líquida, creo que se los tiene que obligar por que sea gratuita para dar un servicio social, pues la seguridad no se tiene que pagar, se obligatoria, para todo el mundo y si se puede evitar un accidente, el dinero sueño una parte ínfima de sus ganancias. Hagamos un ejemplo:

5 minutos de hinchada = 0,50 € / día (Suponiendo que un usuario no le pase al de última y lo aproveche).

5 hinchadas por día = 2,5 € /día por 30 días = 75 € /mes

10 hinchadas por día = 5 € /día por 30 días = 150 € /mes

20 hinchadas por día =10 € /día por 30 días = 300 € /mes

Ahora sólo hay que contar cuántas hinchadas tienen las gasolineras de pago por día, perdón pero con el que factura el propietario de una gasolinera se una miseria, con tal de darnos a todos más seguridad y menos consumo de gasolina y neumáticos, que sueño estos céntimos? No se mejor que una topada? El peor se que todavía no hemos encontrado el agujero legal para empezar a pedir hojas de reclamaciones y cambiar esta situación. Si alguien en té más información que lo *envie que lo publicaremos, para que lo conozca todo el mundo

Os dejo unos link bastante completos:

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=boe-a-1995-27427
Es el Boe directamente, buscáis al anexo, capítulo 1, Art. 2.

Aquí dice que los obliga a tener aire y agua.
http://www.tesuin.com/menu/areatecnica/areatecnica.htm

Aquí hay mucha cosa pero no he sabido encontrar algún agujero.
http://www.dgt.es/portal/ 
En la Dgt no he sabido encontrar nada más