TRADUIR,TRADUCIR,TRANSLATE,TRADUIRE,TRADURRE,ÜBERSETZEN,

EnglishAlemánFrancésEspañolItalianoNetherlandsRusoPortuguésChino SimplificadoJaponés
CoreanoÁrabe

dimecres, 4 de maig de 2011

Com lligar la bicicleta al carrer
Potser alguna vegada has pensat d'aparcar una bicicleta al carrer? Doncs aquest article va dedicat a qui necessiti aparcar al carrer i no sàpiga amb quins cadenats ho pot fer amb garanties.


Es una bona idea per a començar plantejar perquè lligar-la i a qui ens enfrontem. Perquè cal lligar-la ens sembla una cosa evident, però si observem com ho fan als països nord-europeus veurem que el cadenat es una cosa simbòlica per a dir "aquesta bici es meva", A casa nostra es un problema que encara patim i ens hem de prevenir una mica més.

Per continuar a qui ens enfrontem en tenim de tres tipus, el lladre circumstancial que s'aprofita que t'has aturat a comprar pa i et pispa la bici per deixar-la sola 10 s. El mangui semi-pro que robarà alguna peça amb premeditació un cop lligada. Per últim tenim els rebenta-ho tot, per tant partim de la base que al final res es inviolable.Comença per canviar les tanques ràpides (palanquetes) de les dues rodes i el seient. Canvia els tres eixos, per uns que en comptes de accionats amb la ma vagin amb una clau allen o una clau de seguretat, n'hi ha a molt bon preu, t'evitarà que et manguin una roda en un obrir i tancar d'ulls.


Intenta assegurar tots els elements que puguis com el portapaquets, el timbre, les manetes amb cargols estranys tipus els que al mig porten un pin (Allen de seguretat, per exemple), proveeix-te també de la punta del tornavís adequat per tal d'accionar-los.


El seient es un element sovint robat, haver de manipular l'ajust de forma difícil no es un problema com sembla a priori, doncs si be les primeres vegades després de la instal·lació demana portar a sobre unes claus per a ajustar-lo, un cop ben ajustat després d'algun temps i estar ben segurs de la posició es una mica més difícil de robar.

 

En una bici urbana ben ajustada, en cas d'averia, pots lligar la bici, agafar el transport públic tornar més tard recollir la bici i tornar a casa en metro per exemple. No sempre cal dur les eines a sobre, tot i que en recorreguts llargs es més que recomanable, per tal de canviar una roda.Un cop tenim la bicicleta amb els cargols més estranys que hem trobat, ens queda assegurar-la a algun lloc sòlid (No la lliguis a un arbre, collons!). Hi ha moltes combinacions de quins candaus utilitzar, el fet es que el quadre, les dues rodes i el seient han de quedar lligats.

Es habitual lligar el quadre amb la roda de darrera i  el tub del pàrquing, i per altra banda el seient amb un candau tipus espiral de cable, amb un cadenat entre la roda de davant i el quadre. El candau tipus "U" es especialment útil com a relació pes seguretat, son una molt bona opció les cadenes d'eslavons forjats i endurits amb un bon cadenat, son un pel pesats però una opció per a dormir tranquils.La roda de davant i el quadre els pots lligar amb un cadenat no tant fiable.

Una bona combinació es la "U" i el prolongador de cable amb dues gasses als extrems. Escanya la roda de davant amb el quadre i el tub del pàrquing, i passa la punta del cable pel seient.Bloqueja el cable amb la "U" que enganxa el quadre, la roda de darrera i el pàrquing. Pensa, si ho has de carregar tu o la bicicleta, en els dos casos vigila que no s'enganxi amb res. Veieu les fotos i fixeu-vos com ho fa la gent al carrer.

  
Aquest petit element en forma de ferradura us pot ajudar molt a bloquejar la roda de darrera, be sigui només pe a deixar la bicicleta sola per uns instrants o aparcada per més temps doncs bloqueja el gir de la roda de darrera a la vegada que uneix la roda amb el quadre.
Busca uns cadenats que a la vegada quesegurs siguin còmodes de posar, treure i desar.   

Nota: Els cadenats tallats de les fotos han sigut recollits dels pàrquings de Bcn.


Como atar la bicicleta en la calle.

Quizás alguna vez has pensado de aparcar una bicicleta en la calle? Pues este artículo va dedicado a quien necesite aparcar en la calle y no sepa con qué candados lo puede hacer con garantías.


Se una buena idea para empezar plantear porque ligarla y a quien nos enfrentamos. Porque hay que ligarla nos parece una cosa evidente, pero si observamos como lo hacen en los países norte-europeos veremos que el candado se una cosa simbólica para decir "esta bici se mía", En casa nuestra se un problema que todavía sufrimos y nos tenemos que prevenir algo más.

Para continuar a quien nos enfrentamos tenemos de tres tipos, el ladrón circunstancial que se aprovecha que te has parado a comprar pan y te manga la bici para dejarla sola 10 s. El mangui semi-pro que robará alguna pieza con premeditación una vez atada. Por último tenemos los reviéntalo todo, por lo tanto partimos de la base que al final nada es inviolable.Empieza por cambiar los cierres ràpidos (palanquillas) de las dos ruedas y el asiento. Cambia los tres ejes, por unos que en vez de accionados con la mano vayan con una llave allen o una llave de seguridad, hay a muy buen precio, te evitará que te manguen una rueda en un abrir y cerrar de ojos.


Intenta asegurar todos los elementos que puedas como el portaequipajes, el timbre, con tornillos extraños tipos los que en medio traen un pin (Allen de seguridad, por ejemplo), provéete también de la punta del destornillador adecuado para accionarlos.


El asiento se un elemento a menudo robado, tener que manipular el ajuste de forma difícil no es un problema como parece a priori, pues si bien las primeras veces después de la instalación pide traer encima unas llaves para ajustarlo, una vez bien ajustado después de algún tiempo y estar muy seguros de la posición se algo más difícil de robar, y ho hay que llevar la llave encima.En una bici urbana bien ajustada, en caso de avería, puedes atar la bici, coger el transporte público volver más tarde recoger la bici y volver a casa en metro por ejemplo. No siempre hay que llevar las herramientas encima, a pesar de que en recorridos largos es más que recomendable, para cambiar una rueda, por ejemplo.Una vez tenemos la bicicleta con los tornillos más extraños que hemos encontrado, nos queda asegurarla en algún lugar sólido (No la ates a un árbol, cojones!). Hay muchas combinaciones de candado a utilizar, el hecho es que el cuadro, las dos ruedas y el asiento tienen que quedaratados.

Es habitual atar el cuadro con la rueda de atrás y el tubo del parking, y por otro lado el asiento con un candado tipo espiral de cable, con un candado entre la rueda de delante y el cuadro. El candado tipo "U" es especialmente útil como relación pes seguridad, son una muy buena opción las cadenas de eslabones forjados y endurecidos con un buen candado, son un poco pesados, pero una opción para dormir tranquilos, la rueda de delante y el cuadro los puedes atar con un candado no tan fiable.

Una buena combinación es la "U" y el prolongador de cable con dos gazas en los extremos. Estrangula la rueda de delante con el cuadro y el tubo del parking, y pasa la punta del cable por el asiento. Bloquea el cable con la "U" que engancha el cuadro, la rueda de atrás y el parking. Piensa, si lo tienes que cargar tú o la bicicleta, en los dos casos vigila que no se enganche con nada. MIrad las fotos y fijaos como lo hace la gente en la calle.

Este pequeño elemento en forma de herradura os puede ayudar mucho a bloquear la rueda de atrás, bien sea sólo para a dejar la bicicleta sola por unos instantes o aparcada por más tiempo pues bloquea el giro de la rueda de detrás a la vez que une la rueda con el cuadro.
Busca unos candados que a la vez que seguros, sean cómodos de poner, sacar y guardar

Nota: Los candados cortados de las fotos han sido recogidos de los parkings de Bcn.