TRADUIR,TRADUCIR,TRANSLATE,TRADUIRE,TRADURRE,ÜBERSETZEN,

EnglishAlemánFrancésEspañolItalianoNetherlandsRusoPortuguésChino SimplificadoJaponés
CoreanoÁrabe

diumenge, 25 de setembre de 2011

Bike polo Barcelona


Bikepolo, bicipolo o ciclepolo son les paraules que el defineixen, aquí tenim un tipus de ciclisme practicat a molts llocs del món. Bikepolo, bicipolo o ciclepolo son les paraules que el defineixen Els seus inicis van ser en camp de gespa, i més tard es començà a jugar sobre pistes dures, cosa que el fa molt adient per a jugar als llocs pavimentats, piscines seques, camps d'hokey o de futbol sala fins i tot places dures.

Mostra un mapa més gran
Es tracta d'un partit entre dos equips de 3 persones, cadascuna pujada a dalt d'una bicicleta i amb unes maces (bastons llargs amb forma de martell), amb dues porteries marcades per dos cons i una pilota.Si hi ha la sort que la pista te baranes o un mur per tal que la pilota no vagi a la porra, millor. Es tracta de fer passar la pilota entre els cons de la porteria contrària, el primer equip que faci 5 gols guanya. Els jugadors/es no poden tocar el terra amb els peus, si ho fan han de tornar al mig camp i tocar una de les campanes situades als costats del mig camp i reincorporar-se al joc.
El joc net es imprescindible, forma part de les regles, la mala conducta esta sancionada i molt mal vista. Es molt dinàmic, te accelerades i frenades fortes , cal tenir traça de pilotar la bicicleta i la maça amb la pilota a la vegada, te una semblança amb l'hokey patins tant arrelat a casa nostra. Es pot jugar amb qualsevol bicicleta, es evident que la comoditat de la bici per a poder jugar la pilota amb la maça,es un factor definitiu.

Doncs be no m'enrotllo més doncs tots aquells/es que ho volgueu conèixer us podeu passar per la pl. de L'Aspirina, a la cruïlla del C/Aragó amb C/Marina i Av. de la Diagonal, per veure-ho en directe que es molt entretingut de veure. La plaça s'anomena així doncs es una pista pavimentada soterrada rodona, al no tenir racons es perfecte dons la pilota sempre corre.

Potser hi pots jugar a alguna plaça dura aprop de casa teva amb uns/es col·legues!!! perquè no??? Us podeu fabricar les maces amb uns pals d'esquí i unes canyeries d'aigua per exemple. S'hi pot jugar amb molts tipus de bicis només cal informar-se bé de les regles, fer un taller d'una tarda per a construir les maces, i a jugar!!!

El millor es que us passeu i ho conegueu de primera mà.  Us deixo alguns links que he trobat per la web.


Bikepolo, bicipolo o ciclopolo son las palabras que lo definen, aquí tenemos un tipo de ciclismo practicado en muchos lugares del mundo. Sus inicios fueron en campo de césped, y más tarde se empezó a jugar sobre pistas duras, lo que lo hace muy adecuado para jugar en los lugares pavimentados, tanto públicos como privados.
Se trata de un partido entre dos equipos de 3 personas cada una subida encima de una bicicleta y con unas mazas (bastones largos con forma de martillo), con dos porterías marcadas por dos conos y una pelota.Si hay la suerte que la pista tiene barandillas o un muro para que la pelota no vaya a la porra, mejor. Se trata de hacer pasar la pelota entre los conos de la portería contraria, el primer equipo que haga 5 goles gana. Los jugadores / as no pueden tocar el suelo con los pies, si lo hacen deben volver al medio campo y tocar una de las campanas situadas en los lados del medio campo.
La limpieza en el juego es imprescindible y forma parte de las reglas y la mala conducta está sancionada. Parece que es un deporte de viene del siglo XIX. Es muy dinámico, tiene acelerones y frenadas fuertes (si se quiere, claro), hay que tener habilidad en pilotar la bicicleta y la maza con la pelota. El juego limpio es imprescindible y el contacto es el mínimo imprescindible.
Pues bien no me enrollo más pues todos aquellos / as que lo quieran conocer os podéis pasar por la plaza. de La Aspirina, en el cruce de la C / Aragón con C / Marina y Av.. de la Diagonal, se llama así pues es una pista pavimentada enterrada redonda, al no tener rincones es perfecta pues el balón siempre corre. Es perfecta.
Lo mejor es que os paséis y lo conozcáis de primera mano. Os dejo algunos links que he encontrado por la web.


http://es.wikipedia.org/wiki/Bikepolo
http://es-es.facebook.com/pages/LAspirina-Barcelona-bike-polo-home-court/247535765264649?sk=wall

Bike polo Barcelona
Bikepolo, ciclopolo bicipolo or are the words that define it, here is a type of cycling practiced in many parts of the world. His beginnings were in turf, and later started playing on hard courts, which makes it very suitable for playing in the paved areas, both public and private. It is a game between two teams of 3 persons each climb up on a bicycle and a mace (long sticks with a hammer), with two goals marked by two cones and one lucky pelota.Si is that the track has railings or a wall so the ball does not go to hell, the better. It is passing the ball between the cones of the opposing goal, the first team to make 5 goals wins. Players / as they can not touch the ground with their feet if they do need to return to the midfield and play one of the bells on the sides of midfield. Cleaning is essential in the game and is part of the rules and misconduct is punished. It seems to be a sport comes from the nineteenth century. It's very dynamic, has strong acceleration and braking (if you will, of course), you must be proficient in riding the bicycle and the ball. Fair play is essential and the contact is the minimum. Well as I roll it over all those / as you want to know you can go through the square. of aspirin, at the junction of the  Aragon / Marina and Av. Diagonal, is so called because it is a paved runway buried round, having no corners is perfect because the ball always runs. Maybe you can play any place near your home hard with colleagues! why not?? It is best to overdo it and you know him firsthand. I leave you some links that I found on the web.