TRADUIR,TRADUCIR,TRANSLATE,TRADUIRE,TRADURRE,ÜBERSETZEN,

EnglishAlemánFrancésEspañolItalianoNetherlandsRusoPortuguésChino SimplificadoJaponés
CoreanoÁrabe

dissabte, 12 de març de 2011

Un conductor atropella a un grup de ciclistes de Massa crítica.

Aquest vídeo mostra el que va passar en la pedala de Porto Alegre (Brasil) el passat 25/02/2011, es un vídeo que pot ferir la sensibilitat del espectador. En les imatges es veu com un cotxe arrasa literalment el carrer de ciclistes, el que preocupa es que son actituds que poden passar en qualsevol lloc del món.
Des d'aquí denunciem els fets i reflexionem doncs aquestes persones som tots aquells que pedalem entre cotxes.
Els cotxes son màquines potencials de morir i de matar. Si per a tenir una arma s'ha de passar un psicotècnic per conduir un ariet d'una tona d'acer, amb la força de cent (100) esportistes de elit en un moment màxim (1cv), posat sobre una superfície de uns vuit metres quadrats, i una densitat de població de 16.130,46 hab/km² (Barcelona), quin examen cal fer? De vegades sembla que a nivell social hi hagi una relativització del codi de la circulació. Que es pretén amb una màquina d'aquestes característiques?

La publicitat dels vehicles ven un estil de vida, però aquest es l'estil de vida que provoca, nervis, despesa econòmica continuada, devaluació constant després de la matriculació sobre un preu molt elevat, contaminació a la via pública, manca de qualitat mecànica per a no poder ser reparats durant anys per petits tallers, donant feina a la reparació i al ofici en comerç local, en comptes de a les vendes en grans quantitats, fent necessàries grans inversions en les màquines dels tallers per a reparar els sistemes electrònics.

Tots som Porto Alegre, els ciclistes i els no ciclistes, també.Este vídeo muestra lo que pasó en la pedaleada de Porto Alegre (Brasil) el pasado 25/02/2011, es un vídeo que puede herir la sensibilidad del espectador. En las imágenes se ve como un coche arrasa literalmente la calle de ciclistas, lo que preocupa es que son actitudes que pueden pasar en cualquier lugar del mundo.

Desde aquí denunciamos los hechos y reflexionamos pues estas personas somos todos aquellos que pedaleamos entre coches.

Los coches son máquinas potenciales de morir y de matar. Si para tener una arma se tiene que pasar un psicotècnico para conducir un ariete de una tonelada de acero, con la fuerza de cien (100) deportistas de élite en un momento máximo (1cv), puesto sobre una superficie de unos ocho metros cuadrados, y una densidad de población de 16.130,46 hab/km² (Barcelona), qué examen hay que hacer? A veces parece que a nivel social haya una relativización del código de la circulación. Que se pretende con una máquina de estas características?

La publicidad de los vehículos vende un estilo de vida, pero este es el estilo de vida que provoca, nervios, gasto económico continuado, devaluación constante después de la matriculación sobre un precio muy elevado, contaminación a la vía pública, carencia de calidad mecánica para no poder ser reparados durante años por pequeños talleres, dando trabajo a la reparación y al oficio en comercio local, en vez de a las ventas en grandes cantidades, haciendo necesarias grandes inversiones en las máquinas de los talleres para reparar los sistemas electrónicos.

Todos somos Oporto Alegre, los ciclistas y los no ciclistas, también.