TRADUIR,TRADUCIR,TRANSLATE,TRADUIRE,TRADURRE,ÜBERSETZEN,

EnglishAlemánFrancésEspañolItalianoNetherlandsRusoPortuguésChino SimplificadoJaponés
CoreanoÁrabe

dimarts, 29 de març de 2011

Mercadillo

Si el que veus t'agrada o et pot ser pràctic, mira si tens peces de bicicletes, bicicletes, rodes, pedals, frens, parafangs, sients, tijes, manillar, manetes, portapaquets, i potser els podem canviar, si a mí també m'agraden. No ho canvio tot, dons les bicicletes que m'agraden son d'estil retro, o antigues, encara que estiguin rovellades. Son coses en bon us, que ja no les faig servir. No hi ha diners pel mig. Si hi es la ressenya es que encara no ho he canviat.


Si lo que ves te gusta o te puede ser práctico, mira si tienes piezas de bicicleta, bicicletas, ruedas, pedales, frenos, guardabarros, asiento, tijas, manillar, manetas, portapaquetes, i quizás los podemos cambiar, si a mi también me gustan. No lo cambio todo pues las bicicletas que me gustan son de estilo retro, o antiguas, aunque esten oxidadas. Son cosas en buen uso, que ya no utilizo. No hay dinero de por medio.


Motxilla anys 60.  (canviada, ja no es al mercadillo)
Feta de lona, cuir i estructura de ferro. Ideal per a sortides de un dia sencer. Si t'agraden les coses retro aquesta motxilla es un bon complement tot i que et tocarà netejar-la, jo no ho he fer per no maltractar el cuiro doncs esta en bon estat.


dilluns, 28 de març de 2011

Massa crítica Barcelona en solidaritat contra l'atropellament de Porto Alegre (Brasil).

Cal aplaudir al artista que es va treballar la pancarta

El divendres 25 de Març de 2011 es celebrà a Barcelona la pedalada en solidaritat amb els atropellaments de Massa Crítica succeïts a Porto Alegre (Brasil) el 25 de febrer de 2011.  Ja es va ajuntar una bona massa de penya per tal de passejar, en la pedalada de Barcelona en sincronització amb d'altres Masses crítiques del món. Durant un parell de horetes, amb bones consignes i bon caliu.
Es començà a rodar passades les 21 i finalment es va aturar per decisió popular a la Pl. de Catalunya per fer unes voltes amb la final aixecada de bicicletes, aplaudiments i timbres, molts somriures i cada cop més cares conegudes.  Una pancarta portada darrera durant la marxa per tots aquells que ho van voler, demanant la justícia al carrer, els fets de Porto Alegre no son un accident, varen ser provocats a consciència per una rebequeria d'un conductor. Tots som Porto Alegre, tots coneixem bé el rum-rum d'un motor a 1 m. de la roda i pensant que si no hi haguessin els vehicles pel mig, ja veuriem qui es més inconscient.


Tot passant pel Raval per pillar sopar i a cop de pedal fins a la Pl. de rei per sopar com reis varem conèixer un Indi afincat a Londres, que estava fent una ruta cicloturista i després de intentar-lo ficar en algun forat de la ciutat,  li varem buscar un lloc per a dormir fins al dia següent.
 
Propera Massa crítica Barcelona : Divendres 01 d'abril de 2001 a les 20:30 sota l'Arc de triomf per sortir a les 21:00. 
Compteu un parell de hores, i una estona més per a la xerradeta de després.

Perquè un sap quan comença Massa crítica, però no on acaba ni amb qui.


Masa Crítica Barcelona en solidaridad contra el atropello en Porto Algre (Brasil)

El viernes 25 de Marzo de 2011 se celebró en Barcelona la pedaleada en solidaridad con los atropellos de Masa Crítica sucedidos en Porto Alegre (Brasil) el 25 de febrero de 2011. Ya se juntó una buena Massa de peña para pasear, en la pedaleada de Barcelona en sincronización con otras Masas críticas del mundo. Durante un par de horitas, con buenas consignas y buen rescoldo.

Se empezó a rodar pasadas las 21 y finalmente se paró por decisión popular en la Pl. de Cataluña para hacer unas vueltas con la final levantada de bicicletas, aplausos y timbres, muchas sonrisas y cada vez más caras conocidas. Una pancarta traída detrás durante la marcha por todos aquellos que lo quisieron, pidiendo la justicia en la calle, los hechos de Oporto Alegro no fué un accidente, fueron provocados a conciencia por la pataleta de un conductor. Todos somos Oporto Alegre, todos conocemos bien el rum-rum de un motor a 1 m. de la rueda y pensando que si no hubieran los vehículos por el medio...

Els manòmetres de la benzinera, de pagament ??????

Aquí tenim un nou virus que s'estén per les instal·lacions d'aire de les estacions de servei, el pagament del servei de aire. 
Observa que a la dreta i ha la toma pel manòmetre gratuït.

On la llei diu que han de tenir aire i aigua però no diu si s'ha de pagar o no i per tant la posen de pagament degut a la inexactitud de la llei (Reial decret 1905/1995) n'hi ha d'altres que també parlen dels manòmetres però el que es ben segur es que n'han tenir.

Per altra banda tenim que es obligació el correcte manteniment dels pneumàtics per part del usuari, degut a la seguretat dels vianants, ocupants dels vehicles, o els vehicles en el millor supòsit en cas de col·lisió, amb els pneumàtics desinflats es produeixen moltes reaccions negatives del vehicle (Distància de frenada més llarga, incorrecte funcionament amortidors, direcció i reacció del vehicle  imprevisible, desgast de pneumàtics, deformar les llantes, deformar el xassís).

Uns pneumàtics ben inflats fan consumir menys benzina (Que ens ho expliquin a les bicis, eh?), per tant i donat que son venedors finals de contaminació líquida, crec que se'ls ha d'obligar per que sigui gratuïta per tal de donar un servei social, doncs la seguretat no s'ha de pagar, es obligatòria, per a tothom i si es pot evitar un accident, els diners son una part ínfima dels seus guanys. Fem un exemple:

5 minuts de inflada = 0,50 € / dia (Suposant que un usuari no li passi al de darrera i ho aprofiti).

5 inflades per dia = 2,5 € /dia per 30 dies = 75 € /mes

10 inflades per dia = 5 € /dia per 30 dies = 150 € /mes

20 inflades per dia =10 € /dia per 30 dies = 300 € /mes

Ara només cal comptar quantes inflades tenen les benzineres de pagament per dia, perdó però amb el que factura el propietari d'una benzinera es una misèria, amb tal de donar-nos a tots més seguretat i menys consum de benzina i pneumàtics, que son aquests cèntims? 
No es millor que una topada? 
El pitjor es que encara no hem trobat el forat legal per tal de començar a demanar fulls de reclamacions i canviar aquesta situació. Si algú en te més informació que ho envii que ho publicarem, per tal que ho conegui tothom.

Us deixo uns link bastant complerts:


http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-27427
Es el Boe directament, busqueu al annex, capítol 1, Art. 2.
Aquí diu que els obliga a tenir aire i aigua.

http://www.tesuin.com/menu/areatecnica/areatecnica.htm
Aquí hi ha mota cosa però no he sabut trobar algun forat.
http://www.dgt.es/portal/
A la Dgt no he sabut trobar res més
.

Los manómetros de la gasolinera, ¿De pago?

Aquí tenemos un nuevo virus que se extiende por las instalaciones de aire de las estaciones de servicio, el pago del servicio de aire.

Observa que en la derecha hay la toma para el manómetro gratuito.

Donde la ley dice que tienen que tener aire y agua pero no dice si se tiene que pagar o no y por lo tanto la ponen de pago debido a la inexactitud de la ley (Real decreto 1905/1995) hay otros que también hablan de los manómetros pero el que se bien seguro se que han tener.

Por otro lado tenemos que se obligación el correcto mantenimiento de los neumáticos por parte del usuario, debido a la seguridad de los peatones, ocupantes de los vehículos, o los vehículos en el mejor supuesto en caso de colisión, con los neumáticos deshinchados se producen muchas reacciones negativas del vehículo (Distancia de frenada más larga, incorrecto funcionamiento amortiguadores, dirección y reacción del vehículo imprevisible, desgaste de neumáticos, deformar las llantas, deformar el chasis).

Unos neumáticos muy hinchados hacen consumir menos gasolina (Que nos lo expliquen a las bicis, eh?), por lo tanto y dado que sueño vendedores finales de continuación líquida, creo que se los tiene que obligar por que sea gratuita para dar un servicio social, pues la seguridad no se tiene que pagar, se obligatoria, para todo el mundo y si se puede evitar un accidente, el dinero sueño una parte ínfima de sus ganancias. Hagamos un ejemplo:

5 minutos de hinchada = 0,50 € / día (Suponiendo que un usuario no le pase al de última y lo aproveche).

5 hinchadas por día = 2,5 € /día por 30 días = 75 € /mes

10 hinchadas por día = 5 € /día por 30 días = 150 € /mes

20 hinchadas por día =10 € /día por 30 días = 300 € /mes

Ahora sólo hay que contar cuántas hinchadas tienen las gasolineras de pago por día, perdón pero con el que factura el propietario de una gasolinera se una miseria, con tal de darnos a todos más seguridad y menos consumo de gasolina y neumáticos, que sueño estos céntimos? No se mejor que una topada? El peor se que todavía no hemos encontrado el agujero legal para empezar a pedir hojas de reclamaciones y cambiar esta situación. Si alguien en té más información que lo *envie que lo publicaremos, para que lo conozca todo el mundo

Os dejo unos link bastante completos:

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=boe-a-1995-27427
Es el Boe directamente, buscáis al anexo, capítulo 1, Art. 2.

Aquí dice que los obliga a tener aire y agua.
http://www.tesuin.com/menu/areatecnica/areatecnica.htm

Aquí hay mucha cosa pero no he sabido encontrar algún agujero.
http://www.dgt.es/portal/ 
En la Dgt no he sabido encontrar nada más

dijous, 24 de març de 2011

Pàrquing de bicis ocupats per motos

 Es evident l'egoisme d'alguna gent amb tal de posar la moto a la porta d'on van aquestes dues fotos son fetes el mateix dia.


Com maniobres al voltant de la bici per tal de lligar-la deslligar-la o treure-la sense tocar el vehicle del costat ?
Aquesta foto li dedico al negat/da que es pensa que comprant una 125c.c. de plàstic es l'amo / mestressa de la ciutat, mala posició per a una moto nova.
Per no parlat que les motos han de complir la Ordenança municipal de "circulació de vianants i de vehicles" 
De tal forma que un percentatge molt elevat de les motos de Barcelona estan mal aparcades. Han d'aparcar segons l'article 40 que no puc penjar perquè no el deixa copiar, aquest el el link per a llegir-ho amb el vostres propis ulls.


http://w3.bcn.es/V04/Serveis/Ordenances/Controladors/V04CercaOrdenances_Ctl/0,3118,200713899_200726005_1_90908103,00.html?accio=detall

Bicicleta Barcelona Barcino III customAquí us presento un exemple de bicicleta custom per a Barcelona, es la Barcino III, la B I fou una bicicleta de ciclocròs que morí a Collserola amb una bona tonya frontal, la B II era un quadre rabasa de muntanya convertida a cicloturista amb moltes de les peces de la B III com els parafangs, el portapaquets posterior o els frens, la B II va morir de vella, feta pots dels eixos que aguantaven els frens.

El quadre de la Barcino III va ser trobat al carrer, més pelat que una canya després d'estar una setmana allí posat sense candau, ja fa uns deu anys.

Es una bicicleta molt polivalent, amb els problemes que això suposa, no duu barra cosa que es molt pràctica a la hora de pujar i baixar de la bici es especial per a sortejar a peu les masses de peatons. 

Els parafangs son Rabassa d'alumini, el portapaquets posterior es comprà la mateixa època, on hi he fet una pletina per tal que estigui recte i el taló no toqui amb les alforges al pedalar,  quan vaig trobar el portapaquets de davant, sabia perfectament que era per a aquesta bici.

 La roda de davant la rebé de una Hard rock que les canviava per unes més bones, la del darrera la rebentà un cotxe al envestir-me per darrera, fent-se càrrec dels danys i sense ferides per a mi.

El manillar es de btt però canviarà a clàssic en breu.

Els llums !!!!   Vital !!!!    Sempre!!!!     Una dimano Rinder alimenta un pilot al parafang de darrera i far Rinder davant que el vaig muntar nou a la B I  i esta com nou (Fa molt bona llum). El llum de darrera col·locat al portapaquets es de piles, a més de dur-hi el catadiòptric reglamentari fa una llumeta vermella que dona seguretat als semàfors foscos.
Posa-li els catadiòptrics i llums correctes, la teva salut t'ho agrairà.


 El cavallet a ciutat es important per tal d'atura-te i deixar la bici on vulguis.

Encara li manca un protector de cadena per tal de no embrutar el pantaló. I un protector de canvi doncs en els pàrquings de bici rep cops sovint al canvi i a la "patilla" del canvi (La pestanya que aguanta el canvi de darrera).
També esta pendent un desviador de plats adaptat doncs el reforç del quadre es exactament on va el desviador i els plats es canvien a ma, però es pot fer servir el plat gran molta estona doncs es petit de diàmetre.

Les rodes no son les millors per anar per la ciutat i de vegades sembla un tractor, anirien bé unes més fines (De moment seguirà amb aquestes per la seva versatilitat).

Tota una petita reina que es passeja per Barcelona amb la mirada curiosa d'algun vianant.

Fer-te una bici custom no te preu, te la fas al teu gust, no tinguis pressa a comprar les peces fins que creguis que has trobat les adequades, volta per les botigues i a més així coneixes estils diferents de bicicleteries i estils de bicicletes.

Pel que fa a la seguretat, amb la "U",el cable per escanyar la roda de davant i passar-lo pel seient, i amb els diversos cargols de seguretat que duu (M'estimo mes no mostrar-los). Queda bastant ben protegida tot i que mai es prou a "Barcelona ciudad sin ley"


 De vegades tot pot començar amb un quadre trobat al carrer o comprat als encants, no tenir pressa i preparar-se el lloc per a muntar-la. Les caixes de verdures de plàstic que llencen i un diari al fons, t'ajudaran a tenir les peces endreçades.

Ànims, de debò !!! Fins i tot la btt més lletja pot acabar com a estètica retro.Aquí os presento un ejemplo de bicicleta custom para Barcelona, se la Barcino III, la B Y fue una bicicleta de ciclo cross que murió en Collserola con una buena torta frontal, la B II era un cuadro Rabassa de montaña convertida a cicloturista con muchas de las piezas de la B III como los guardabarros, el portapaquetes posterior o los frenos, la B II murió de vieja, hecho puedes de los ejes que aguantaban los frenos.

El cuadro de la Barcino III fue encontrado en la calle, más pelado que una caña después de estar una semana allí puesto sin candado, ya hace unos diez años.

Se una bicicleta muy polivalente, con los problemas que esto supone, no lleva valla cosa que se muy práctica a la hora de subir y bajar de la bici se especial para sortear a pie las masas de peatones.

Los guardabarros sueño Rabassa de aluminio, el portapaquetes posterior se compró la misma época, donde he hecho una pletina para que esté recto y el talón no toque con las alforjas al pedalear, cuando encontré el portapaquetes de delante, sabía perfectamente que era para esta bici.

La rueda de delante la recibió de una Hard rock que las cambiaba por unas más buenas, la del detrás la reventó un coche al embestirme por última, haciéndose cargo de los daños y sin heridas para mí.

El manillar se de btt pero cambiará a clásico en breve.

Las luces !!!! Vital !!!! Siempre!!!! Una dimano Rinder alimenta un piloto al guardabarros de atrás y faro Rinder delante que lo monté nuevo a la B Y y esta cómo nuevo (Hace muy buena luz). La luz de detrás colocado al portapaquetes se de pilas, además de llevar el catadióptico reglamentario hace una lucecita roja que mujer seguridad a los semáforos oscuros.

Ponle los catadiópticos y luces correctas, tu salud te lo agradecerá.


El caballete en ciudad se importando para para-té y dejar la bici donde quieras.

Todavía le carece un protector de cadena para no ensuciar el pantalón. Y un protector de cambio pues en los parkings de bici recibe golpes a menudo al cambio y a la "patilla" del cambio (La pestaña que aguanta el cambio de detrás).

También esta pendiente un desviador de platos adaptado pues el refuerzo del cuadro se exactamente donde va lo desviador y los platos se cambian a *mano, pero se puede usar el plato grande mucha rato pues se pequeño de diámetro.


Las ruedas no sueño las mejores para ir por la ciudad y a veces parece un tractor, irían bien unas más finas (De momento seguirá con estas por su versatilidad).


Toda una pequeña reina que se pasea por Barcelona con la mirada curiosa de algún peatón.

Hacerte una bici custom no te precio, te la haces a tu gusto, no tengas prisa a comprar las piezas hasta que creas que has encontrado las adecuadas, vuelta por las tiendas y además así conoces estilos diferentes de bicicleterias y estilos de bicicletas.


En cuanto a la seguridad, con la "Uno",el cable para estrangular la rueda de delante y pasarlo por el asiento, y con los diversos tornillos de seguridad que lleva (Me estimo mes no mostrarlos). Queda bastante muy protegida a pesar de que nunca se bastante en "Barcelona ciudad sin ley"


A veces todo puede empezar con un cuadro encontrado en la calle o comprado a los encantos, no tener prisa y prepararse el lugar para montarla. Las cajas de verduras de plástico que tiran y un diario al fondo, te ayudarán a tener las piezas aseadas.


Ánimos, de verdad !!! Incluso la btt más fea puede acabar como estética retro.

dissabte, 12 de març de 2011

Un conductor atropella a un grup de ciclistes de Massa crítica.

Aquest vídeo mostra el que va passar en la pedala de Porto Alegre (Brasil) el passat 25/02/2011, es un vídeo que pot ferir la sensibilitat del espectador. En les imatges es veu com un cotxe arrasa literalment el carrer de ciclistes, el que preocupa es que son actituds que poden passar en qualsevol lloc del món.
Des d'aquí denunciem els fets i reflexionem doncs aquestes persones som tots aquells que pedalem entre cotxes.
Els cotxes son màquines potencials de morir i de matar. Si per a tenir una arma s'ha de passar un psicotècnic per conduir un ariet d'una tona d'acer, amb la força de cent (100) esportistes de elit en un moment màxim (1cv), posat sobre una superfície de uns vuit metres quadrats, i una densitat de població de 16.130,46 hab/km² (Barcelona), quin examen cal fer? De vegades sembla que a nivell social hi hagi una relativització del codi de la circulació. Que es pretén amb una màquina d'aquestes característiques?

La publicitat dels vehicles ven un estil de vida, però aquest es l'estil de vida que provoca, nervis, despesa econòmica continuada, devaluació constant després de la matriculació sobre un preu molt elevat, contaminació a la via pública, manca de qualitat mecànica per a no poder ser reparats durant anys per petits tallers, donant feina a la reparació i al ofici en comerç local, en comptes de a les vendes en grans quantitats, fent necessàries grans inversions en les màquines dels tallers per a reparar els sistemes electrònics.

Tots som Porto Alegre, els ciclistes i els no ciclistes, també.Este vídeo muestra lo que pasó en la pedaleada de Porto Alegre (Brasil) el pasado 25/02/2011, es un vídeo que puede herir la sensibilidad del espectador. En las imágenes se ve como un coche arrasa literalmente la calle de ciclistas, lo que preocupa es que son actitudes que pueden pasar en cualquier lugar del mundo.

Desde aquí denunciamos los hechos y reflexionamos pues estas personas somos todos aquellos que pedaleamos entre coches.

Los coches son máquinas potenciales de morir y de matar. Si para tener una arma se tiene que pasar un psicotècnico para conducir un ariete de una tonelada de acero, con la fuerza de cien (100) deportistas de élite en un momento máximo (1cv), puesto sobre una superficie de unos ocho metros cuadrados, y una densidad de población de 16.130,46 hab/km² (Barcelona), qué examen hay que hacer? A veces parece que a nivel social haya una relativización del código de la circulación. Que se pretende con una máquina de estas características?

La publicidad de los vehículos vende un estilo de vida, pero este es el estilo de vida que provoca, nervios, gasto económico continuado, devaluación constante después de la matriculación sobre un precio muy elevado, contaminación a la vía pública, carencia de calidad mecánica para no poder ser reparados durante años por pequeños talleres, dando trabajo a la reparación y al oficio en comercio local, en vez de a las ventas en grandes cantidades, haciendo necesarias grandes inversiones en las máquinas de los talleres para reparar los sistemas electrónicos.

Todos somos Oporto Alegre, los ciclistas y los no ciclistas, también.

dissabte, 5 de març de 2011

Massa crítica Barcelona Març 2011

Un altre cop s'ha viscut una nit màgica per als ciclistes de Barcelona, Massa crítica ha concentrat centenars de persones, per tal de celebrar la pedalada del mes de març. La massa ha protegit al ciclista individual, portant-lo fins i tot a la mateixa Pl. Sant Jaume, on s'ha donat voltes antihoraries a la plaça, davant la mirada atònita dels presents incolos cossos de seguretat de guàrdia
a la porta del Ajuntament i la Generalitat. Amb moltes cares d'alegría per plantar-se al mig del feu. L'exit de la convocatòria es la quantitat de gent i de bicicletes, de tot tipus que hi assisteix per a celebrar un cop al mes que pedala cada dia.

Tàndems , fixes, btt, passeig, carretera, bicing, la penya de Cerdanyola, els del "cumpleaños feliz", una disfressa de la rana Gustavo, el dràcula vegetarià, disfresses de tota mena molt wapes. Algú amb un cassete i un altaveu, Molts somriures, bones cares, moltes cares conegudes. Timbres, botzines, aplaudiments, i crits d'alegria. 

 Cap lider, només ciutadans ciclistes, en massa, sense contaminar, sense atufar.
La Guàrdia Urbana de Barcelona, ha fet acte de presència des de el primer moment, no tenint gaire clar que era el que venien a fer, volien saber on anava la massa? qui era el responsable? val a dir que tot i algun petit incident ( inclosa la frase, "El próximo día, vais a ver" que ha sortit de la boca d' un uniformat, veure nota 1), que es pugui haver produït, han ajudat a bloquejar el trànsit, tot i que els ciclistes també es posaven en els creuaments al costat de la GU com quan ho hi ha sigut, doncs no arribaven a bloquejar tots els creuaments.

 
Nota 1 (Nota editorial): Sr. Urbano, tot i que hi ha moments en que hi poden haver amonestacions (Amb centenars de bicis es estadistic que aixó passi), li comento que massa crítica es un moviment no polític, pacífic que reivindica la bicicleta amb els drets que ja te i els exerceix en massa circulatòria com els altres vehicles. Ja es prou difícil per a molts pedalar cada dia per la ciutat, el dia que ho celebrem es alegre i no combatiu. Si ho vol combatre amb força, es una via, vostè ho pot fer, te la xapa i el ferro, però els collons els tenim naltros per pedalar sobre la merda d'aquesta ciutat diariament i celebrar-ho un cop al mes jugant-nos el físic perquè ningú coneix el codi amb exactitut inclosos vostès, cas que ja s'ha donat en altres trobades, de començar amonestant-nos i acabar callant perquè no es sabíen el codi. 
dimecres, 2 de març de 2011

Massa crítca, la pasejada per Bcn

Ieeeep, que ja queda poc pel primer divendres de mes de març.

Aquest divendres a les 20:30 sota l'Arc de triomf, es concentra la Massa crítica per a sortir a les 21:00, una passejada en bicicleta per Barcelona gratis. Pedala cada dia, celebra-ho un cop al mes.

Aquesta setmana es carnaval i es bona idea anar-hi disfressat. Parlarem a veure si algú s'anima a anar a la criticona de Bilbao,
 

La reivindicació com a part del trànsit, per a circular no hem de demanar permís, som part del trànsit igual que la resta de vehicles. Neteja el balcó, buida el traster o posa-li oli de setrill, però posa la bici al carrer, cada dia que puguis, crema greix i no benzina, el teu consum responsable del petroli i els seus derivats, sí que te una incidència directe en les grans companyies, que li foten enlaire la vida a altre gent com tu, o be li contaminen el medi ambient, sense gairebé multes o penes significatives pels seus pressupostos. Cal recorda, Exon Valdés, Prestige, vertits a Tarragona, o Don Pedro a Eivissa...
 

Totes les bicis son vàlides doncs al rodar en grup es roda bastant lent, durant un parell de hores mes o menys, si el semàfor es posa vermell, tal com indica la normativa municipal tot el grup acaba de passar, cal bloquejar els semàfors per tal que els companys acabin de passar, doncs molts conductors, desconeixen la normativa i inicien la marxa amb un gran perill per als ciclistes (veure la nota informativa al peu).

Per a saber més: Busca a la xarxa. La contrainformació es nostra.

Per exemple:

http://critical-mass.info/

Nota informativa del codi de la circulació.Sección 3, Artículo 23 parrafo 5 C.


5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor:

c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán
considerados como una única unidad móvil a los efectos de prioridad de
paso. En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza
municipal correspondiente. (Párrafo c) añadido por Ley 19/2001)A Barcelona la circulació urbana es l'article 14 paràgraf 5 on diu que les prioritats son les del codi de la circulació, o sigui el que hi ha al paràgraf anterior.  Ni la pasma s'ho sap, fins a la data cuan la pasma amonesta els ciclistes, s'els ha de educar per tal que la coneguin, ja no parlem dels conductors, fins i tot xofers professionals... País...


Imatge de Barcelona

Aquí tenim una fotografia que parla per si mateixa, es tracta de dos membres de la administració patrullant amb la seva bicicleta, cosa que cal aplaudir i des de aquestes línies es demana que s'estengui a als vigilants de la zona blava, es més barat, es més net, ajuda al usuari en la forma física sigui quina sigui la seva de inici ja l'agafarà, i a més també pot continuar a peu això sí, ben aconsellat de la màquina adequada i que no es un esport, es un deport, per a desplaçar-se.

Doncs sí, aquí tenim a dos ciclistes urbans, un de forma correcte, dins del carril bici esperant el semàfor en verd, i l'altre sobre el pas de peatons amb una peatona al costat, curiosa fotografia de la que s'ha esborrat una part per tal de mantenir l'anonimat de les persones, i buscant que la administració compleixi amb el mateix que demana.


Recorda que en la circulació per ciutat, si passes pel costat d'un
peató i et pot cascar una bufetada es que has passat massa aprop.

Respecta per a ser respectat, volem més amics, i simpatitzants de la bicicleta, de tu depèn ajudar a fer caure la balança cap al costat de la bicicleta.Aquí tenemos una fotografía que habla por sí misma, se trata de dos miembros de la administración patrullando con su bicicleta, cosa que hay que aplaudir y desde estas líneas se pide que se extienda a a los vigilantes de la zona azul, se más barato, se más limpio, ayuda al usuario en la forma física sea cual sea la suya de inicio, ya lo cogerá, y además también puede continuar a pie eso sí, aconsejandolo de la máquina adecuada y que no es un deporte, es para desplazarse.


Pues sí, aquí tenemos a dos ciclistas urbanos, uno de forma correcto, dentro del carril bici esperando el semáforo en verde, y el otro sobre el paso de peatones con una peatona al lado, curiosa fotografía de la que se ha borrado una parte para mantener el anonimato de las personas, y buscando que la administración cumpla con el mismo que pide.

Recuerda que en la circulación por ciudad, si pasas por el lado de un peatón y te puede cascar una bofetada es que has pasado demasiado cerca.

Respeta para ser respetado, queremos más amigos, y simpatizantes de la bicicleta, de ti depende ayudar a hacer caer la balanza
hacia el lado de la bicicleta.